Haberleşme sistemleri içerisinde en çok yaygın olanı, kullanılanlar arasında doğrudan doğruya anlaşma imkânı sağlayan telefon olmuş ve bu yüzden de büyük önem kazanmıştır. Bu gereklilikten dolayı bina telefon tesisatı hizmetinin alınmadığı yapı yoktur.

Bina ana giriş terminal kutusundan itibaren müşteri nezdindeki cihazların haberleşme şebekesine bağlantısını sağlayan tesisattır.